De MVO-Wijzer kent twee soorten Partners:

 

1) Partners van De MVO-Wijzer

Partner van De MVO-Wijzer

De MVO-Verklaringen en de MVO-Certificaten van De MVO-Wijzer worden afgegeven door aangesloten adviesbureaus en certificerende instellingen, de Partners van De MVO-Wijzer. Deze adviesbureaus zijn bevoegd de MVO-Zelfevaluatie, te beoordelen en op basis daarvan een MVO-verklaring af te geven. En de aangesloten certificerende instellingen zijn bevoegd zowel de resultaten van de MVO-Zelfevaluatie als de MVO-Certificering te beoordelen.

 

De MVO-Nulmeting kan door zowel Partners als niet-Partners van De MVO-Wijzer worden begeleid. De certificerende instellingen mogen geen MVO-Nulmeting afnemen vanwege het adviserende karakter van de nulmeting.

 

Hier vind u een compleet overzicht van alle Partners van De MVO-Wijzer. U kunt de Partners van De MVO-Wijzer herkennen aan het logo hiernaast.

 

2) Kennispartners

De MVO-Wijzer is voor een aantal MVO-thema's samenwerkingsverbanden aangegeven met kennispartners. Deze kennispartners hebben een instrument en/ of dienst die aansluit bij De MVO-Wijzer en zorgt voor verdieping op het betreffende thema. Hier vind u een overzicht van de verdiepingsinstrumenten van onze kennispartners.

 

 

Partner worden?

Wilt uw organisatie Partner van De MVO-Wijzer worden of heeft uw organisatie een verdiepingsinstrument dat aansluit bij ons model? Neemt u dan contact op met ons!

 

Partners van De MVO-Wijzer