Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van 'Gedragscode': integriteit en ethisch handelen? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Etiqs Integrity Services. Zij ondersteunen u met uw vragen op gebied van integriteit.

 

etiQs

etiQs

 

Integriteitsmanagement is altijd en overal. Integriteit is een levend thema dat voortdurend in beweging is. Integriteit is aan de orde van de dag en komt voor in alle aspecten van het werk. De ervaring van etiQs leert dat de betrokkenheid van medewerkers bij integriteitsmanagement groot is, maar wat betekent dat voor u?

 

Wij zien integriteit als professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat managers en medewerkers in staat moeten zijn om zelfstandig verantwoordelijke en zorgvuldige afwegingen maken en deze te verantwoorden. Integriteit is daarmee niet een van buitenaf opgelegde norm, maar een van binnenuit aanvaarde verantwoordelijkheid. De integriteit van de medewerker vindt haar uitgangspunt niet in een vraag als ‘hoe voorkom ik dat ik de regels overtreed?’, maar (let op de positieve formulering) in de vraag ‘hoe doe ik mijn werk goed?’. etiQs begeleidt organisaties en hun medewerkers in de bewustwording van professionele verantwoordelijkheid en morele oordeelvorming.

 

Kijk op de website van etiQs. Of maak vrijblijvend een afspraak voor een adviesgesprek. 

 

Stichting De MVO-Wijzer heeft deze dienst niet ontwikkeld. Wel heeft de Stichting met de organisatie een samenwerkingsverband omdat etiQs aansluit bij de systematiek van De MVO-Wijzer.