Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van 'Goed bestuur': missie en visie? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Search. Hun instrument 'MVO Strategiesessie' kan uw organisatie hierbij ondersteunen.

 

Search

Search BV

 

 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met het aanbrengen van focus op die duurzaamheidsvraagstukken waarmee uw organisatie ‘het duurzame verschil kan maken’. Search Consultancy begeleidt u bij het aanbrengen van deze focus middels strategiesessies.

 

Samen beginnen we met het in kaart brengen van de verwachtingen van belanghebbenden als wetgever, directie, medewerkers, klanten en branche-organisaties. Vervolgens bepalen we per vraagstuk de kansen en risico’s voor uw organisatie. Met deze basis brengen we focus aan in de vraagstukken die relevant zijn voor uw organisatie, stellen we businesscases op en formuleren we concrete doelstellingen.

 

Search werkt bij deze sessies volgens de principes van het door ons zelf ontwikkelde model voor Duurzaam Ontwikkelen (DO-model).

DO van Search

Hierbij is het van belang dat onderstaande vragen in de juiste volgorde worden behandeld:

1. Strategie: waarom ga je maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het antwoord wordt verwoord in de missie, visie en strategie.

2. Resultaten: wat bereik je met MVO? Hiervoor zijn meetbare doelen nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau, die uitgedrukt worden in prestatie-indicatoren.

3. Structuur (de harde kant): hoe ga je de organisatie en processen zo inrichten dat je maatschappelijk verantwoord kan ondernemen?

4. Cultuur (de zachte kant): hoe zorg je ervoor dat MVO zichtbaar wordt in de mindset en het gedrag van leiders en medewerkers?

 

Resultaten van de strategiesessie zijn:

  • inzicht in verwachtingen stakeholders, wet- en regelgeving, richtlijnen;
  • inzicht in de huidige duurzame prestaties van de organisatie en de wijze van borging van continuïteit in presteren;
  • focus op de relevante MVO-vraagstukken voor uw organisatie en uw stakeholders;
  • de formulering van concrete doelstellingen.

 

Als vervolg op de strategiesessies zijn er vele manieren om maatschappelijk verantwoord ondernemen te implementeren en te integreren in uw organisatieprocessen. Een traject voor certificering volgens de MVO-Wijzer is daarvoor een goede mogelijkheid.

 

De adviseurs van Search Consultancy vertellen graag de mogelijkheden van een MVO strategiesessie voor uw organisatie. Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek en kijk voor meer informatie op www.duurzaamheid-search.nl.

 

Stichting De MVO-Wijzer heeft deze dienst niet ontwikkeld. Wel heeft de Stichting met de organisatie een samenwerkingsverband omdat Search aansluit bij de systematiek van De MVO-Wijzer.