Bureau IN FOCUS

Bureau IN FOCUS is een advies-, audit- en administratiebureau inzake kwaliteit, Arbo & milieu. Zij adviseren en ondersteunen op een praktische en effectieve wijze het midden en klein bedrijf op het gebied van certificering en/of wet- en regelgeving. Dit doen zij zowel zelfstandig als op basis van samenwerkingsverbanden.