Djazzo

Wendy-Jane is ZZP’er via Djazzo en bestuurslid van Stichting De MVO-Wijzer. Zij heeft een universitaire opleiding gevolgd, aangevuld met specifieke postdoctorale en post-HBO opleidingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), project– en kwaliteitsmanagement.

 

Al geruime tijd ontwikkelt zij vanuit Stichting De MVO-Wijzer instrumenten die organisaties ondersteunen bij de implementatie van MVO. Een belangrijk instrument is De MVO-Wijzer, waarmee organisaties hun MVO-activiteiten aantoonbaar kunnen maken middels een nulmeting, zelfevaluatie en/ of certificering. Daarnaast verzorgt zij regelmatig gastcolleges, trainingen en workshops op het gebied van MVO.


Vanuit Djazzo wordt zij ingezet als adviseur, projectleider of interimmer op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kwaliteitsmanagement. Tot slot wordt zij regelmatig ingezet als extern auditor voor een certificerende instelling in de zorgsector.


Haar maatschappelijke betrokkenheid uit zich in het begeleiden van ‘morele dilemma workshops’ bij vierdejaars AAFM, BE , AC en HRM studenten van Avans Hogeschool in Breda.