MVO Toolkit

Referentie: software03

De MVO-Wijzer Organizer is een software systeem en stelt u in staat om MVO systematisch onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. U heeft nu alles bij de hand! Direct aan de slag U begint met een handboek dat de belangrijkste templates, documenten en tools bevat alsmede de opzet van een MVO managementsysteem vanuit De MVO-Wijzer filosofie.

Inhoud

De MVO-Wijzer Organizer Stappenplan en tools Het implementeren en borgen van MVO-activiteiten wordt vereenvoudigd met, allereerst , een stappenplan. Dit omvat een projectmatige implementatie van de MVO-activiteiten van de organisatie. En natuurlijk zijn er ook ‘de wijzertjes’ opgenomen die hierbij gebruikt kunnen worden, zoals een sjabloon ‘MVO-projectplan’, een inventarisatielijst ‘normen De MVO-Wijzer’ en een sjabloon ‘teksten om de belanghebbenden te informeren’. Om de normen inhoudelijk te implementeren zijn er wijzertjes zoals; sjablonen van ‘gedragscodes’, trainingen ‘dilemmaworkshops’ en sjabloon ‘stakeholders-analyse’. Documentenbeheersysteem De MVO-Wijzer Organizer is daarnaast een instrument dat gebruikt kan worden als documentenbeheer-systeem. Documenten van het systeem kunnen hier worden onderhouden en beheerd in de vorm van een handboek, dat via het computernetwerk ter beschikking kan worden gesteld aan de medewerkers. Organisaties die een kwaliteits- en / of milieu-managementsysteem hebben kunnen met De MVO-Wijzer Organizer hun voordeel doen. De MVO-Wijzer Organizer is eenvoudig toe te passen op andere normeringen, zoals bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001 of HKZ systemen.