Sjabloon ketenbeleid

Referentie: mvostart030

Word document met hierin een voorbeeld van een ketenbeleid.

In het ketenbeleid worden de algemene uitgangspunten vastgelegd. Het beleid is gericht op een win-win situatie met belanghebbenden, in dit geval de ketenpartners. Van belang is dat invloed ten goede wordt gebruikt, er ruimte is voor eerlijk zaken doen en het streven naar continue verbetering van duurzaamheid door dit thema mee te nemen als gespreksonderwerp met de ketenpartners.

€ 20,00 ex. btw