Sjabloon milieubeleid

Referentie: mvostart031

Word document met hierin een voorbeeld van een milieubeleidsverklaring.

In het milieubeleid worden de algemene uitgangspunten vastgelegd. Het beleid vormt de basis waarop de organisatie haar doelstellingen en taakstellingen baseert. Van belang is de verbintenis van het hoogste leidinggevende niveau tot het naleven van wet- en regelgeving en het streven naar continue verbetering van de milieuprestaties.

€ 20,00 ex. btw