Sjabloon werkwijze communiceren over MVO

Referentie: mvostart035

Word document met een format om te komen tot een communicatiemodel.

Het planmatig en volgens een vastgestelde methode communiceren met de belanghebbenden/ stakeholders om daarmee verantwoording af te leggen over de bereikte prestaties en nog te nemen acties om de MVO-prestaties te verbeteren.

€ 20,00 ex. btw