De MVO-Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door de belanghebbenden/ stakeholdergroep ‘medewerkers en leidinggevenden’. Deze evaluatie sluit goed aan bij het stakeholderbeleid, omdat aan een belangrijke groep stakeholders gevraagd wordt naar hun mening ten aanzien van het MVO-beleid van een organisatie.

 

Voor een MVO-Stakeholderevaluatie kunt u contact opnemen met een van onze Partners.

 

U kunt de MVO-Stakeholderevaluatie ook in de webshop bestellen!