Stichting De MVO-Wijzer stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over MVO in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarnaast ontwikkelt zij instrumenten, zoals De MVO-Wijzer, die het MKB ondersteunt bij de implementatie van hun MVO-beleid.

 

Privacyverklaring

Stichting De MVO-Wijzer respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen.Hier leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Organisatie

Het organisatieschema ziet er als volgt uit:

Organisatieschema De MVO-Wijzer

 

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit drie leden:

- Nick Lakenman_voorzitter (LinkedIn profiel)

- Marina Bosman  (LinkedIn profiel)
- Tonny van Hees (LinkedIn profiel)

 

De directie is op dit moment 'leeg'. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur.

 

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundige (CCvD) adviseert en ondersteunt de directie/ het bestuur op het gebied van De MVO-Wijzer. 

CCvD De MVO-Wijzer

 

Er zijn vacatures voor de groepen 'Eindgebruikers' (organisaties die werken met het instrument De MVO-Wijzer) en 'Onafhankelijken' (personen die geen relatie hebben met De MVO-Wijzer, maar wel MVO-deskundig zijn). Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen.

 

Klik hier voor het Reglement Centraal College van Deskundigen De MVO-Wijzer.

 

Partners van De MVO-Wijzer

Wij kennen twee soorten Partners. De eerste groep zijn 'De Partners van De MVO-Wijzer'. Dit zijn organisatieadviesbureaus en certificerende instellingen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Zij kunnen u begeleiden bij de MVO-Nulmeting, MVO-Zelfevaluatie en/ of MVO-Certificering.

 

De tweede groep Partners zijn organisaties die 'verdiepingsintrumenten c.q. -diensten' aanbieden. Met de verdiepingsinstrumenten kan een organisatie op een bepaald MVO-onderwerp 'verdiepen'/ de lat hoger leggen. De Stichting heeft deze instrumenten/ diensten niet ontwikkeld (tenzij anders vermeld).

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Stichting De MVO-Wijzer zet zich in voor Safegroup. Safegroup biedt hulp aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben in de regio West Brabant. De Stichting biedt ondersteuning in de vorm van gratis beleidsmatige of projectmatige ondersteuning. Daarnaast wordt per uitgegeven MVO-Verklaring en MVO-Certificaat €5,00 gedoneerd aan het Steunfonds van Safegroup. Dit geld komt direct ten goede van de kinderen bij Safegroup.

 

Partner van...

Partner van MVO Nederland Stichting De MVO-Wijzer is Partner van MVO Nederland.

Logo TGTHR Stichting De MVO-Wijzer is Partner van het duurzaamheidsplatform TGTHR.