Welkom op de website van De MVO-Wijzer!

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een ontwikkeling die we niet meer weg kunnen denken. Organisaties nemen steeds vaker hun maatschappelijk verantwoordelijkheid om te zorgen voor een betere balans tussen de zakelijke, maar ook natuurlijke en sociale regionale belangen.

 

Duurzame wereld

De internationale ISO 26000 'richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties' is als norm ontwikkeld om organisatie hierin te ondersteunen. De MVO-Wijzer heeft deze richtlijn vertaald voor het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het is een pragmatisch instrument waarmee u een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/ of een MVO-Certificering kunt uitvoeren. Daarnaast bieden we, middels samenwerkingsverbanden,  instrumenten aan waarmee uw organisatie MVO-thema's kan verdiepen.

 

Op deze website vind u alle informatie over De MVO-Wijzer. Bent u nog niet bekend met De MVO-Wijzer, dan kijkt u bij 'Ik wil informatie'. Wilt u beginnen met één van de mogelijkheden van De MVO-Wijzer, dan kijkt u bij 'Ik wil aan de slag'. En bent u al verder met uw MVO-activiteiten, dan kijkt u bij 'Ik wil verdiepen'.

 

In de balk onderaan de website vind u algemene informatie over de Stichting, de afgegeven Verklaringen en Certificaten en onze Partners.