De MVO-Wijzer kent meerdere mogelijkheden (zie figuur hieronder).

Mogelijkheden De MVO-Wijzer

 

(1) Nulmeting

 

Waar staat de organisatie?

 

 

 

De eerste toepassing is de MVO-Nulmeting. Voordat u start, wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van MVO. Samen met uw adviseur vult u de digitale MVO-Nulmeting in. De gegevens worden automatisch in een rapportage gegenereerd. Deze kunt u aanvullen met uw eigen projectinformatie, zoals een concrete planning van de activiteiten (wie gaat wat en wanneer uitvoeren).

 

 

 

 

(2) Stakeholderevaluatie

 

Uw organisatie wil door middel van de MVO-stakeholderevaluatie weten hoe de belanghebbenden/ stakeholdergroep ‘personeel’ het MVO-beleid van de organisatie beoordelen. Deze evaluatie is hiermee een instrument dat past binnen het stakeholdersbeleid.

 

(3) Zelfevaluatie

 

Na de implementatie van uw MVO-projectplan kunt u zichzelf toetsen door het uitvoeren van een MVO-Zelfevaluatie. Dit is de tweede toepassing. Een belangrijke groep stakeholders, uw personeel, beoordeelt via een internetapplicatie, 'Hoe MVO de organisatie is'. Door het beantwoorden van stellingen geven zij een oordeel over de huidige stand van zaken van MVO binnen de eigen organisatie.

Grafiek resultaten Zelfevaluatie De MVO-Wijzer

De resultaten worden door een onafhankelijke partij beoordeeld aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Bij een ‘goed’ resultaat ontvangt de organisatie een ‘MVO-Verklaring’. Laagdrempelig en onafhankelijk. De MVO-Zelfevaluatie is hiermee afgesloten.

 

 

(4) Certificering

MVO-Certificering

 

 

De organisatie kan nu zelfstandig verder gaan met de ontwikkeling van MVO binnen de organisatie of kan ervoor kiezen om door te gaan naar een volgende fase: de MVO-Certificering. Hier komt de laagdrempeligheid eveneens naar voren: certificering is een optie, geen must. Dit is tevens de derde toepassing van het instrument.