Aan de slag met MVO!


Wilt u werk maken van uw MVO? Dan staat Stichting De MVO-Wijzer u met raad en daad terzijde. Stichting De MVO-Wijzer wil enerzijds de kennis over MVO in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bevorderen. Anderzijds ontwikkelen wij instrumenten, zoals De MVO-Wijzer, om het MKB te ondersteunen bij de implementatie van MVO-beleid.
 

 Tonny van Hees - Voorzitter stichting de MVO-wijzer

 


De pragmatische MVO-tool voor het MKB
De MVO-Wijzer een praktische methode voor MKB-bedrijven om uw MVO-inspanningen inzichtelijk én aantoonbaar te maken. Wij hebben hiertoe de internationale ‘ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’ vertaald naar een pragmatische tool, waarmee u een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/of MVO-certificering kunt uitvoeren. Zo maakt u de MVO-ambitie, -doelstellingen en -resultaten van uw bedrijf inzichtelijk en aantoonbaar.

Wat wilt u?
Afhankelijk van uw wensen en ambities op het gebied van MVO, helpen we u graag verder. Bent u nog niet bekend met De MVO-Wijzer, begin dan bij Ik wil informatie. Wilt u beginnen met één van de mogelijkheden van De MVO-Wijzer, kijk dan bij Ik wil aan de slag. En bent u al verder met uw MVO-activiteiten, kies dan Ik wil verdiepen.