Over Stichting De MVO-Wijzer


Stichting De MVO-Wijzer stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over MVO in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarnaast ontwikkelt zij instrumenten, zoals De MVO-Wijzer, die het MKB ondersteunt bij de implementatie van hun MVO-beleid.

 

Privacyverklaring

Stichting De MVO-Wijzer respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Organisatie

Het organisatieschema ziet er als volgt uit:

Organisatieschema De MVO-Wijzer

 

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit twee leden:

- Tonny van Hees, voorzitter (LinkedIn profiel)

- Dave van Schaijk, bestuurslid (LinkedIn profiel)

- Emile Thewissen, bestuurslid (LinkedIn profiel)

 

De directie is op dit moment 'leeg'. De werkzaamheden van de directie worden waargenomen door het bestuur.

 

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundige (CCvD) adviseert en ondersteunt de directie/ het bestuur op het gebied van De MVO-Wijzer. 

Er zijn vacatures voor de groepen 'Eindgebruikers' (organisaties die werken met het instrument De MVO-Wijzer) en 'Onafhankelijken' (personen die geen relatie hebben met De MVO-Wijzer, maar wel MVO-deskundig zijn). Neem contact op als u interesse heeft.

 

Download het Reglement Centraal College van Deskundigen De MVO-Wijzer.

 

Partners van De MVO-Wijzer

Partners van De MVO-Wijzer zijn organisatieadviesbureaus en certificerende instellingen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Zij kunnen u begeleiden bij de MVO-Wijzer Nulmeting, MVO-Wijzer Zelfevaluatie en MVO-Wijzer Certificering. Daarnaast werken we met Kennispartners die ‘verdiepingsintrumenten c.q. -diensten’ aanbieden.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Stichting De MVO-Wijzer zet zich in voor WasteWorld. Stichting WasteWorld ontwikkelt het themapark WasteWorld en richt zich op circulaire economie met thema’s zoals afval, leefomgeving en energie.

De Stichting biedt ondersteuning in de vorm van gratis beleidsmatige of projectmatige ondersteuning. Daarnaast wordt per uitgegeven MVO-Verklaring en MVO-Certificaat €5,00 gedoneerd aan Stichting Wasteworld.

 

Partner van


                 


   MVO Nederland
.                                       TGTHR.