• Geen partners gevonden.
 • De Maatschappelijke Regisseurs

  • De Maatschappelijke Regisseurs
  • Oirschot
  • https://www.ivanhoe.nu
  • Afgeven verklaringen

  De Maatschappelijke Regisseurs brengen met het concept "Community of Practice MVO" het MKB en MVO bij elkaar.


  Ondernemers die intrinsiek gemotiveerd zijn gaan op praktische wijze met MVO aan de slag door van elkaar te leren.

  Met een MVO Nulmeting gaat men aan de slag. Op grond daarvan kennen de ondernemers elkaars sterke en zwakke punten.

  Op basis van de negen MVO thema’s worden bijeenkomsten georganiseerd op inspirerende locaties.  Door de korte lijntjes wordt personeel onderling aan elkaar gekoppeld om alle organisaties tot een hoger MVO-niveau te tillen.

  Ondernemers investeren naar eigen mogelijkheden en spreken elkaar aan op het doorvoeren van maatregelen en sluiten af met een MVO-Zelfevaluatie of MVO-Certificering.