• Geen partners gevonden.
  • Keurmerkinstituut

     

    Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties. Het kan niet alleen andere organisaties en bedrijven een mvo-certificaat verlenen, maar heeft mvo ook geïntegreerd in zijn eigen beleid.

     

    Het Keurmerkinstituut heeft begin 2011 voor het eerst geïnventariseerd waar de organisatie staat ten opzichte van de kernthema's in ISO 26000 (hoofdstuk 6), de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op basis hiervan hebben we besloten in 2012 extra aandacht te geven aan 3 speerpunten, te weten de CO2-belasting door dienstreizen, de milieubelasting van de kantooractiviteiten, en de bijdragen aan onze maatschappelijke omgeving. In 2013 is hieraan toegevoegd het vragen van onze belangrijkste leveranciers naar hun MVO-beleid, en het waar nodig aanpassen van ons inkoopbeleid. De in 2014 geïnitieerde mvo-dialoog met klanten en partners is helaas niet goed van de grond gekomen. De belangrijkste oorzaak is dat de meeste klanten en partners nog niet met mvo bezig zijn. Op dit onderdeel is de koers daarom verlegd naar mvo-certificatie: het Keurmerkinstituut is licentiehouder geworden van Stichting De MVO-Wijzer, en kan nu mvo-certificaten uitgeven. Lees meer op de speciale mvo-pagina op onze website.