MVO-Wijzer Nulmeting: waar staat uw organisatie?

 

De MVO-Wijzer Nulmeting geeft inzicht in de huidige stand van zaken van uw organisatie op het gebied van MVO-beleid. Via een webapplicatie vult u, eventueel samen met een adviseur, de MVO-Wijzer Nulmeting in.

 

 


Zo werkt het
Per MVO-thema beoordeelt u een aantal stellingen. Op basis van uw antwoorden ontvangt u een rapportage, die ruimte biedt om aangevuld te vullen met advies en een concrete projectplanning. Met de gegevens van de MVO-Wijzer Nulmeting kunt u gericht aan de slag om uw MVO-beleid verder vorm te geven.

Samen met een Partner
Voor het uitvoeren van een MVO-Wijzer Nulmeting kunt u contact opnemen met een van de Partners van De MVO-Wijzer. Zij kunnen u ook informeren over de planning en de kosten. Hier vindt u een overzicht van onze Partners