De mogelijkheden van de MVO-Wijzer

 

De MVO-Wijzer kent meerdere mogelijkheden (zie figuur hieronder), die we nader zullen toelichten.

 

Overzicht mogelijkheden1. Nulmeting

Voordat u start, wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van MVO. Samen met uw adviseur vult u de digitale MVO-Wijzer Nulmeting in, wat resulteert in een rapportage. Deze kunt u aanvullen met uw eigen projectinformatie, zoals een concrete planning van de activiteiten.


2. Stakeholderevaluatie

Uw organisatie wil door middel van de MVO-Wijzer Stakeholderevaluatie weten hoe de stakeholdergroep ‘personeel’ het MVO-beleid van de organisatie beoordeelt. Deze evaluatie is hiermee een instrument dat past binnen het stakeholdersbeleid.3. Zelfevaluatie

Na de implementatie van uw MVO-projectplan kunt u de MVO-Wijzer Zelfevaluatie doen. Een belangrijke groep stakeholders, uw personeel, beoordeelt via een webapplicatie ‘Hoe MVO de organisatie is’. Aan de hand van stellingen beoordelen zij de huidige stand van zaken van MVO.

De resultaten worden onafhankelijk beoordeeld aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Bij een ‘goed’ resultaat ontvangt u een ‘MVO-Verklaring’.


4. Certificering

Uw organisatie kan nu zelfstandig verder gaan met de ontwikkeling van MVO binnen de organisatie. Ook kunt u doorgaan naar de volgende fase: de MVO-Wijzer Certificering. Certificering is een optie, geen must.