Partners van de MVO-Wijzer

 

De MVO-Wijzer werkt samen met twee soorten partners: Partners van De MVO-Wijzer en Kennispartners.
Partners van De MVO-Wijzer

 

 

Partners van de MVO -wijzer

De MVO-Wijzer Verklaringen en MVO-Wijzer Certificaten van de MVO-Wijzer worden afgegeven door aangesloten adviesbureaus en certificerende instellingen: de Partners van De MVO-Wijzer. Zij zijn bevoegd om:

 

• De MVO-Wijzer Zelfevaluatie te beoordelen en op basis daarvan een MVO-Wijzer Verklaring af te geven.
• De resultaten van de MVO-Wijzer Zelfevaluatie en de MVO-Wijzer Certificering te beoordelen.
• De MVO-Wijzer Nulmeting te begeleiden. Dit kan ook door niet-Partners van De MVO-Wijzer gebeuren.

 

De certificerende instellingen mogen geen MVO-Wijzer Nulmeting afnemen vanwege het adviserende karakter van de nulmeting.

 

Partners van de MVO-Wijzer herkent u aan dit logo. Hier vindt u een overzicht van alle Partners van de MVO-Wijzer.


Kennispartners


De MVO-Wijzer werkt voor een aantal MVO-thema’s samen met Kennispartners. Zij bieden instrumenten of diensten aan, die aansluiten bij de MVO-Wijzer en zorgen voor verdieping op het betreffende thema. Hier vindt u een overzicht van de verdiepingsinstrumenten van onze Kennispartners.Partner worden?


Neem contact op met ons!