Implementeren en integreren


Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van ‘Goed bestuur: missie en visie’? Maak dan gebruik van de diensten van o.a. SGSSearch. Hun instrument ‘MVO Strategiesessie’ ondersteunt uw organisatie hierbij.

 


Het duurzame verschil maken
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met het aanbrengen van focus op die duurzaamheidsvraagstukken, waarmee uw organisatie ‘het duurzame verschil kan maken’. SGSsearch Begeleidt u bij het aanbrengen van deze focus middels strategiesessies.

Focus aanbrengen
Samen beginnen we met het in kaart brengen van de verwachtingen van belanghebbenden als wetgever, directie, medewerkers, klanten en brancheorganisaties. Vervolgens bepalen we per vraagstuk de kansen en risico’s voor uw organisatie. Met deze basis brengen we focus aan in de vraagstukken die relevant zijn voor uw organisatie, stellen we businesscases op en formuleren we concrete doelstellingen.

DO-model
Bij deze sessies maken we gebruik van het door ons zelf ontwikkelde model voor Duurzaam Ontwikkelen (DO-model). Hierbij is het van belang dat onderstaande vragen in de juiste volgorde worden behandeld:
1. Strategie: waarom ga je maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het antwoord wordt verwoord in de missie, visie en strategie.
2. Resultaten: wat bereik je met MVO? Hiervoor zijn meetbare doelen nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau, uitgedrukt in prestatie-indicatoren.
3. Structuur (de harde kant): hoe ga je de organisatie en processen zo inrichten dat je maatschappelijk verantwoord kan ondernemen?
4. Cultuur (de zachte kant): hoe zorg je ervoor dat MVO zichtbaar wordt in de mindset en het gedrag van leiders en medewerkers?

De resultaten
Mogelijke resultaten van de strategiesessie zijn:
• Inzicht in verwachtingen stakeholders, wet- en regelgeving, richtlijnen
• Inzicht in de huidige duurzame prestaties van de organisatie en de wijze van borging van continuïteit in presteren
• Focus op de relevante MVO-vraagstukken voor uw organisatie en uw stakeholders
• De formulering van concrete doelstellingen

MVO implementeren en integreren
Als vervolg op de strategiesessies zijn er vele manieren om MVO te implementeren en integreren in uw organisatieprocessen. Een traject voor certificering volgens de MVO-Wijzer is daarvoor een goede mogelijkheid. De adviseurs van Search Consultancy vertellen graag de mogelijkheden van een MVO- strategiesessie.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.sgssearch.nl.

Disclaimer
Stichting De MVO-Wijzer heeft deze dienst niet ontwikkeld. De Stichting heeft met deze organisatie een samenwerkingsverband omdat ze aansluit bij onze systematiek.