Meten en monitoren


Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van ‘Goed bestuur: meten en monitoren van uw MVO-activiteiten’? Maak dan gebruik van deze handige instrumenten.

 

SmartTrackers

SmartTrackers is een complete, professionele applicatie voor al uw metingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO2. Met SmartTrackers voldoet u in één oogwenk aan de eisen van een groot aantal normen en standaarden, zoals de CO2-prestatieladder, EED en de MVO-prestatieladder. Met één druk op de knop ziet u waar de meeste winst valt te behalen en maakt u oogstrelende en complete rapportages. Een kosteloze demo is beschikbaar.

Meer weten?
Kijk op www.smarttrackers.nl.


 

 


Milieubarometer

Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van ‘Milieu: inzicht in milieuprestaties’ en van ‘Goed bestuur: meten en monitoren van uw MVO-activiteiten’? Maak dan gebruik van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Dit beproefde instrument wordt door duizenden organisaties gebruikt.

Helder inzicht
De Milieubarometer maakt uw milieuprestatie en de CO2-footprint van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. U vult gegevens in over energie, water, afval, emissies, vervoer en papierverbruik en krijgt helder inzicht via grafieken, CO2 footprint, kengetallen, maatregelenselectietool, rapportages en mogelijkheden tot benchmarken.

Meetbare MVO-doelen stellen en monitoren
In de Milieubarometer plaatst u eenvoudig de voor uw organisatie meest relevante MVO-indicatoren op een dashboard. In de etalage met voorbeeldindicatoren staan voor ieder van de negen thema’s in de MVO-Wijzer suggesties voor indicatoren. Hiermee stelt u in no time een bruikbare lijst MVO-indicatoren samen. Vervolgens legt u daar een ambitie voor vast. Bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-uitstoot van uw wagenpark met 3% per jaar of het verdubbelen van de opleidingsplaatsen binnen 2 jaar. De Milieubarometer toont uw vorderingen ten opzichte van uw doelen in heldere grafieken.

Meer weten?
Kijk op www.milieubarometer.nl voor meer informatie.

 

 

 

Disclaimer
Stichting De MVO-Wijzer heeft deze instrumenten niet ontwikkeld. De Stichting heeft met deze organisaties een samenwerkingsverband omdat ze aansluiten bij onze systematiek.