Gedragscode: integriteit en ethisch handelen

 

Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van ‘Gedragscode: integriteit en ethisch handelen’? Maak dan gebruik van de diensten van etiQs Integrity Services. Zij ondersteunen u met uw vragen op gebied van integriteit.

 Levend thema
Integriteitsmanagement is altijd en overal. Integriteit is een levend thema dat voortdurend in beweging is. Het is aan de orde van de dag en komt voor in alle aspecten van het werk. De ervaring van etiQs leert dat de betrokkenheid van medewerkers bij integriteitsmanagement groot is, maar wat betekent dat voor u?

Integriteit als professionele verantwoordelijkheid
Wij zien integriteit als professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat managers en medewerkers in staat moeten zijn om zelfstandig verantwoordelijke en zorgvuldige afwegingen te maken en deze te verantwoorden. Integriteit is daarmee niet een van buitenaf opgelegde norm, maar een van binnenuit aanvaarde verantwoordelijkheid.

Morele oordeelvorming
De integriteit van de medewerker vindt haar uitgangspunt niet in een vraag als ‘hoe voorkom ik dat ik de regels overtreed?’, maar - let op de positieve formulering - in de vraag ‘hoe doe ik mijn werk goed?’. etiQs begeleidt organisaties en hun medewerkers in de bewustwording van professionele verantwoordelijkheid en morele oordeelvorming.

Meer weten?
Kijk op www.etiQs.nl.

 

 

Integriteit, vanzelfsprekend! Toch?
Integriteit staat volop in de belangstelling, maar als je het op de man af vraagt, heeft iedereen daar zijn eigen idee en gevoel bij. Integriteit wordt gezien als een persoonlijke eigenschap van een individu die eerlijk en oprecht is. Met andere woorden; een persoon die betrouwbaar is, geen verborgen agenda heeft en geen valse emoties toont. Bezit iemand deze eigenschappen, dan noemen we deze persoon integer. Deze persoon zal zich niet laten beïnvloeden door oneigenlijke of dubieuze zaken en zal altijd handelen op een moreel verantwoorde wijze.

 

 

 

Integriteit is het juiste doen. Ook als niemand kijkt!

Waarom bewustwording?
Mensen verwachten en gaan er in de regel vanuit, dat anderen integer zijn. Integriteit is belangrijk in onze maatschappij, werk- en privé omgeving. Elkaar kunnen vertrouwen vormt immers de basis in het samenleven met elkaar. Maar hoe handel je integer en wat is integriteit nu precies? Matzzi heeft een Bewustwordingsworkshop ontwikkeld dat antwoord geeft op bovenstaande vragen, deelnemers bewust maakt van hun eigen zienswijze en begrip kweekt voor de manier waarop hun omgeving en zijzelf met integriteit omgaan

 

Voor wie?
Alle stakeholders van een organisatie, bedrijf of instelling. Dit gaat zeker niet alleen op voor mensen in een commerciële functie, maar zeker ook voor leidinggevenden, HR managers, managementteamleden en directies. Met een specifieke integriteitstest geven we je vooraf inzicht in de mate waarin jij trouw blijft aan je eigen normen en waarden …. of onder groepsdruk deze geneigd bent los te laten. Op ontspannen wijze worden deelnemers zich bewust van de mechanismen rondom integriteit.

 

Meer weten?
Kijk op www.matzzi.eu of download de folder

 


Disclaimer
Stichting De MVO-Wijzer heeft deze dienst niet ontwikkeld. De Stichting heeft met deze organisaties een samenwerkingsverband omdat deze aansluit bij onze systematiek.